Loading...

VeriShield z serii 100 – Rozwiązania, które wszyscy będą chcieli nosić

Ubytek słuchu wywołany hałasem — zapobieganie i ochrona

Ubytek słuchu wywołany hałasem w miejscu pracy (NIHL) od dawna stanowi  poważne zagrożenie dla pracowników i znaczące wyzwanie dla specjalistów ds. bezpieczeństwa. Dla poprawy wskaźników bezpieczeństwa, zrozumienie znaczenia NIHL jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – podobnie jak świadomość tego, że ochrona powinna być spersonalizowana, jeśli ma być naprawdę skuteczna.

W przeciwieństwie do większości innych wypadków przy pracy i urazów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, NIHL jest bezbolesny, niewidoczny, zazwyczaj postępuje stopniowo i dlatego często pozostaje niezauważony do czasu wyrządzenia trwałej szkody. Wiele instytucji publicznych uznaje go jednak za najczęstszą chorobę zawodową na świecie.

Dobrą wiadomością jest to, że NIHL można również łatwo zapobiec. Mimo to, profilaktyka wymaga jasnego zrozumienia wyzwań, zanim będzie można zaprojektować program ochrony słuchu i wydać środki ochrony słuchu.

Problemy związane z zapobieganiem

Warunki pracy mogą być dynamiczne i nieprzewidywalne. Tak więc ryzyko związane z hałasem może pojawić się nagle i w nieprzewidziany sposób.

Ponadto, każdy pracownik jest wyjątkowy i posiada różne poziomy podatności na NIHL (Ubytek Słuchu Wywołany Hałasem). W przeszłości uznawano za dopuszczalne dokonywanie ogólnych ocen grup pracowników wykonujących podobne zadania w określonych środowiskach. Coraz powszechniejsze staje się jednak zrozumienie, że podejście to ignoruje profile ryzyka zawodowego osób, osobistą podatność na ubytek słuchu oraz zmiany w środowisku akustycznym, które nie zostały ocenione w trakcie wstępnego odwzorowania hałasu.

Coraz wyraźniej widać, że jeden rodzaj ochrony słuchu nie pasuje do wszystkich w każdym scenariuszu. Dlatego najlepszym sposobem ochrony osób narażonych na ryzyko związane z NIHL jest rozwiązanie spersonalizowane.

Problemy związane z ochroną

Najprostszym rozwiązaniem mogą wydawać się środki ochrony, które blokują cały hałas – niesie to jednak ze sobą inne zagrożenia:

 • Użytkownik czuje się odizolowany
 • Użytkownik jest mniej świadomy swojego otoczenia i sytuacji
 • Zagrożenia te mogą doprowadzić do zdjęcia przez pracownika środków ochrony w celu uniknięcia zagrożeń krótkoterminowych — ryzykując długoterminowy i trwały ubytek słuchu

Nawet w przypadku stosowania i noszenia środków ochrony słuchu, rzeczywista osiągnięta ochrona w przypadku każdej osoby może nie być zgodna z poziomem podanym przez producenta. Prawidłowe dopasowanie i ochrona mogą zostać naruszone przez szereg czynników, w tym:

 • Okulary ochronne – jeśli mają grube zauszniki, okulary mogą przerwać uszczelnienie poduszki nausznej
 • Czapki ochronne – jeśli noszone są pod nausznikami, będą miały wpływ na uszczelnienie wokół ucha
 • Fryzury – długie włosy lub owłosienie twarzy będą wpływać na dopasowanie nauszników
 • Błąd użytkownika – niewłaściwe uszczelnienie po założeniu urządzenia ochronnego

Niezależnie od tego, co prowadzi do niepowodzenia w zapobieganiu lub ochronie, ostatecznym problemem jest to, że wynikający z tego ubytek słuchu zostanie wykryty dopiero po jego wystąpieniu.

Wtedy jest już za późno.

Rozwiązania w zakresie zapobiegania i ochrony

Jednym z najskuteczniejszych sposobów zmniejszenia ryzyka wystąpienia NIHL jest zmiana zachowań pracowników. To może oznaczać:

 • Identyfikację osób najbardziej narażonych na ryzyko związane z NIHL
 • Dzielenie się z takimi osobami spostrzeżeniami na temat ich zachowania
 • Projektowanie spersonalizowanych programów ochrony słuchu, aby zaspokoić ich potrzeby

Wszędzie tam, gdzie występuje hałas, odpowiedzią będzie VeriShield z serii 100

Potencjalnie szkodliwe poziomy hałasu przemysłowego mogą powstawać z wielu różnych przyczyn w rozmaitych środowiskach pracy. Od pomieszczeń w fabryce, pracę na zewnątrz z maszynami, przez obsługiwane narzędzia, aż po nakładające się procesy — wszystko to może stanowić źródło hałasu. Dlatego wszystkim pracownikom należy zapewnić skuteczną ochronę. Zakres opcji oferowanych przez VeriShield z serii 100 zapewnia komfort i ochronę przed każdym poziomem hałasu, w każdej branży, dla każdego pracownika.

VeriShield z serii 100

Pasywne nauszniki: spersonalizowany komfort

Urządzenia ochrony słuchu są skuteczne tylko wtedy, gdy pozostają noszone, stąd ich wygoda ma kluczowe znaczenie. Pasywne nauszniki Howard Leight VeriShield z serii 100 firmy Honeywell zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny komfort przez długi okres użytkowania. Są one odpowiednie do szerokiego zakresu rozmiarów głowy, wyposażone w powiększony otwór czaszy nausznika z poduszkami z pamięcią kształtu oraz lekki pałąk dociskowy, co sprawia, że użytkownicy będą chcieli je nosić.

Kto powinien ich używać?

Firma Honeywell personalizuje ochronę słuchu. Nauszniki VeriShield mogą być stosowane jako rozwiązanie z zakresu ochrony słuchu przez różnych pracowników z rozmaitych powodów:

 • Są one odpowiednie dla środowisk o poziomie hałasu od niskiego do wysokiego
 • Nadają się one idealnie do noszenia z innymi środkami ochrony indywidualnej, jakie mogą być niezbędne w określonych środowiskach
 • Zapewniają wybór stylów i poziomów tłumienia (SNR), co ułatwia znalezienie idealnych nauszników zapewniających odpowiedni poziom ochrony i komfortu
 • W przeciwieństwie do wkładek do uszu, nauszniki VeriShield
  • są łatwiejsze do dopasowania
  • są odpowiednie dla użytkowników z wrażliwymi kanałami słuchowymi
  • nadają się do noszenia z aparatami słuchowymi
  • pomagają w utrzymaniu ciepła uszu

2019-06-25T06:49:34+00:00
Przejdź do góry