Programy testowe

Wiemy jak ważne jest zobaczenie produktu, przetestowanie go i poznanie odczucia podczas jego użytkowania jeszcze przed wdrożeniem do organizacji. Dlatego proponujemy Państwu specjalne programy testowe produktów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poniżej Ci możliwość zamówienia próbek* wybranych produktów.

Programy testowe dla firm produkcyjnych oraz korporacji 

Krok 1
Bezpłatny audyt

To bardzo ważna część naszego programu testowego, ponieważ dzięki takiej wizycie możemy zobaczyć warunki produkcji, zweryfikować zagrożenia i poznać specyficzne wymagania pracowników w miejscu pracy. Szczególne znaczenie ma wskazanie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego właściwości produktu.

programy testowe 1
programy testowe - krok 2

Krok 2
Przygotowanie założeń techniczno-oszczędnościowych

Jest następstwem naszego audytu. Prezentujemy w nim nasze spostrzeżenia, zalecenia oraz propozycje rozwiązań produktowych i systemowych. Zawiera się w nich także ocena możliwości zaproponowanych produktów w stosunku do obecnie stosowanych.

Krok 3
Testy produktów

Po omówieniu, weryfikacji naszych propozycji oraz ich Państwa akceptacji przystępujemy do testów na stanowiskach pracy o określonym czasie trwania. Mają one na celu przetestowanie komfortu, ergonomii, dostosowania i trwałości zaproponowanych produktów.

programy testowe - krok 3
programy testowe - krok 4

Krok 4
Podsumowanie

Po zakończonym okresie testowym nadchodzi czas na zebranie opinii pracowników oraz przygotowanie podsumowania, które zawiera najważniejsze informacje o przeprowadzonych testach, opinii pracowników oraz efektywności ekonomicznej zaproponowanego rozwiązania. Jeżeli zaproponowane rozwiązania spełniły wszystkie założenia rozpoczynamy stałą współpracę polegającą na przyznaniu specjalnej ceny projektowej na wybrane produkty, zagwarantowaniu dostępności produktów, optymalizacji łańcucha dostaw (proponujemy naszą platformę B2B lub automaty BHP) oraz atrakcyjne warunki handlowe.

DOSTĘPNE PROGRAMY TESTOWE

RĘKAWICE OCHRONNE

FLEXIBLE ADVANCED

REKAWICE OCHRONNE

Najnowsza seria rękawic ochronnych wyróżniająca się doskonałą jakością, wytrzymałością oraz specjalnymi właściwościami.

GUIDE XLNT

REKAWICE OCHRONNE

Rękawice XLNT™ mają unikalną nitrylową powłokę, dzięki której pewny chwyt podczas pracy w środowisku mokrym i zatłuszczonym uzyskujesz minimalnym nakładem siły.

ACTIVE SENSE

REKAWICE OCHRONNE

Rękawice te posiadają powłokę CLEAN PU® w kolorze czarnym w części chwytnej oraz na końcówkach palców. Całość wykonana dodatkowo w technologii ACTIVE SENSE®.

DURACOIL

REKAWICE OCHRONNE

Nowa seria SHOWA DURACOIL podwyższa stopień ochrony i pozwala zmierzyć się z uniwersalnymi zagrożeniami związanymi z przecięciami.

SHOWA CHEMREST

REKAWICE CHEMOOCHRONNE

Najnowsza seria rękawic chemoochronnych SHOWA CHEMREST wyróżnia się doskonałą jakością, wytrzymałością oraz specjalnymi właściwościami.

OBUWIE OCHRONNE

ATLAS

OBUWIE OCHRONNE

ATLAS – firma obuwnicza to jeden z czołowych producentów obuwia ochronnego w Europie.

Jeżeli potrzebujesz rozwiązania indywidualnego, którego nie ma na powyższej liście programów testowych prosimy o kontakt.

*Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie):

  • ma na celu promocję tego towaru oraz
  • nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Próbką towaru może być również część domyślnej jednostki miry – np. w przypadku rękawic ochronnych może to być 1 sztuka rękawicy, a nie ich para. W pewnych przypadkach możemy również zaproponować wypożyczenie towaru do wglądu lub prezentację produktu w siedzibie klienta wykonaną przez naszego przedstawiciela handlowego. Szczegóły każdorazowo uzgadniamy z osobą zgłaszającą chęć udziału w testach produktów.

UWAGA: DOZAMEL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji zgłoszenia chęci udziału w testach produktowych. Weryfikacja ta może odbyć się drogą telefoniczną lub elektroniczną poprzez email. Weryfikacja odbędzie się poprzez dane podane w formularzu kontaktowym. DOZAMEL sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn. 

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!