Chcesz usprawnić procesy wydawania i zaopatrzenia pracowników w artykuły BHP? 
Potrzebujesz naszych innowacyjnych automatów BHP!

AUTOMATY BHP DOZAMEL G-BOX

INSTALUJEMY

Maszyny do naszych klientów przywozimy
w pełni skonfigurowane i gotowe do użycia.

UZUPEŁNIAMY

Nasi serwisanci systematycznie uzupełniają maszyny.

KORZYSTASZ!

Nasi klienci korzystają z maszyn 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Zachęcamy do zapoznania się z nowoczesnym rozwiązaniem, które pozwoli na automatyzację wydawania poszczególnych elementów odzieży ochronnej i roboczej. Na tej podstronie prezentujemy innowacyjny automat dystrybucyjny BHP, przeznaczony między innymi do zarządzania artykułami ochronnymi. Jego instalacja w zakładzie pracy pozwala przede wszystkim na zwiększenie wydajności. Co więcej, w razie potrzeby, pracownik może samemu skorzystać z urządzenia w celu pozyskania wybranego, potrzebnego w wykonywaniu obowiązków zawodowych, elementu odzieży roboczej.

Automat dystrybucyjny BHP to przede wszystkim wygoda zarówno dla zaopatrzeniowców i pracowników. Pozwala on nie tylko na zwiększenie wydajności wydawania poszczególnych artykułów członkom zespołu, ale przede wszystkim służy zwiększeniu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Dlatego też zapraszamy do zainteresowania się automatem BHP DOZAMEL G-BOX. Jego obsługa jest prosta i intuicyjna, z pewnością poradzi sobie z nią każdy pracownik w Twojej firmie.

Automat BHP DOZAMEL G-BOX

Automat BHP DOZAMEL G-BOX to rozwiązanie z gamy kontrolowanej dystrybucji, które umożliwia:

 • optymalizację zarządzania artykułami i zwiększenie wydajności
 • zabezpieczanie warunków pracy dzięki dostępowi do odpowiednich artykułów
 • uproszczenie i zabezpieczenie dystrybucji wszystkich niezbędnych artykułów

Automaty BHP DOZAMEL G-BOX wpływają również na uelastycznienie i usprawnienie organizacji pracy:

 • Pełne identyfikowanie wydań/zwrotów/przyjęć/zwrotów do regeneracji i złomowania itp.
 • Pełna dostępność artykułów
 • Gwarantowany dostęp 24h, siedem dni w tygodniu
 • Udostępnianie artykułów w pobliżu stanowiska pracy
 • Potwierdzanie tożsamości za pomocą karty RFID, kodów kreskowych itp.
 • Możliwość dodatkowego zabezpieczenia transakcji za pomocą hasła
 • Obniżenie zużycia nawet o 35%
 • Automatyczne wysyłanie raportów i zamówień

NIEZAWODNOŚĆ

Danych zarządzania zapasami

ANALIZA

Analiza danych w czasie rzeczywistym

UPROSZCZENIE

Zarządzaniem artykułami i zapasami

Skrytkowy automat BHP DOZAMEL LockerBox

Automaty BHP DOZAMEL G-BOX mogą być opcjonalnie rozszerzane o moduł skrytkowy LockerBox.

To rozwiązanie uelastycznia i usprawnia organizację:

 • Pełne identyfikowanie wydań/zwrotów/przyjęć/zwrotów do regeneracji i złomowania itp.
 • Pełna dostępność artykułów
 • Gwarantowany dostęp 24h, siedem dni w tygodniu
 • Udostępnianie artykułów w pobliżu stanowisk pracy
 • Identyfikacja za pomocą karty / hasła
 • Zredukowanie strat materialnych
 • Automatyczne zarządzanie zamówieniami
 • Zarządzanie ładowaniem (USB, gniazdko 230 V 16 A)

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie proste i przyjazne dla użytkownika

LAN / WWW

Oprogramowanie sieciowe pozwala na zdalną konfigurację dystrybutorów

INWENTARYZACJA

Automatyczna inwentaryzacja zawartości dystrybutorów

IDENTYFIKACJA

100% identyfikowalności dla każdej operacji przyjęć, pobrań, wypożyczenia oraz zwrotów.

PREWENCJA

Zapobieganie przerwom w produkcji oraz stratom w mieniu organizacji

DYSTRYBUCJA

Zoptymalizowana dystrybucja oraz uzupełnianie maszyny

EKSPORT

Prosty eksport danych oraz zestawień analitycznych.

DANE

Automatyczne zapisywanie danych oraz ich kopia zapasowa zapewnia bezpieczeństwo i integrację danych.

ZAMÓWIENIA

Optymalizacja zamówień u dostawców oraz zapasów potrzebnych materiałów lub części

ANALITYKA

Zaawansowany moduł analiz statystycznych w czasie rzeczywistym. Możliwość personalizacji i konfiguracji dashboard.

INTEGRACJA

Możliwość stworzenia interfejsu do zarządzania z ERP.

DOSTOSOWANIE

Rozwiązania dostosowane do rozwiązań klienta

G-BOX: oprogramowanie do zarządzania automatami BHP

Automaty BHP DOZAMEL G-BOX

G-BOX to oprogramowanie do zarządzania automatami BHP umożliwiające:

 • uproszczenie i zabezpieczenie zarządzania materiałami eksploatacyjnymi i artykułami wypożyczanymi (SOI, narzędzia, oprzyrządowanie, tablety dotykowe, PC itp.).
 • zapobieganie przerwom w produkcji
 • analizowanie danych o zapotrzebowaniu w czasie rzeczywistym
 • zapewnienie niezawodności danych zarządzania zapasami w sposób autonomiczny lub w powiązaniu z ERP albo modułem WMS klienta
 • sterowanie i zarządzanie różnymi rodzajami dystrybutorów: Roto, LockerBox
 • zagwarantowanie identyfikowalności wszelkich przesunięć zapasów (partia, termin ważności / termin przydatności do użytku, produkty seryjne itp.)
 • oszczędność czasu w różnych działach: dyrekcja / zakupy / logistyka / BHP / magazynierzy / użytkownicy

Oprogramowanie G-BOX dostosowuje się do obowiązujących norm europejskich i umożliwia kontrolowaną dystrybucję artykułów, ograniczając jednocześnie ryzyko zdarzeń wypadkowych.

Automaty BHP DOZAMEL G-BOX zawsze korzystają z najbardziej zaawansowanej wersji tego oprogramowania.

Zastosowanie automatów BHP i maszyn DOZAMEL z oprogramowaniem G-BOX

Wydawanie właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiednim osobom to główne wyzwanie z zakresu BHP w każdym zakładzie produkcyjnym. Identyfikacja pracownika następuje po sczytaniu karty lub wpisaniu hasła, dodatkowo operator ma dostęp wyłącznie do artykułów wymaganych na jego stanowisku pracy. Automat BHP DOZAMEL G-BOX ogranicza sytuacje kiedy, podczas potencjalnego wypadku, operator nie posiada ŚOI lub wyposażony jest w niewłaściwie dobrane ŚOI.

Przed wdrożeniem automatów BHP wykwalifikowani specjaliści Centrum BHP WPP DOZAMEL przeprowadzą darmowy wstępny audyt wyposażenia w środki ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy, aby zaproponować najlepsze rozwiązania dla Twojej organizacji.

Program automatu BHP DOZAMEL G-BOX posiada możliwość podzielenia zakładu na centra kosztowe, detale oraz maszyny i przypisanie do nich artykułów, co ogranicza ryzyko pobrania nieprawidłowej referencji przez operatorów co zmniejsza problemy z jakością. Dodatkowo automat BHP DOZAMEL G-BOX zapobiega wyczerpaniu zapasów: dla każdego artykułu definiowany jest stan minimalny, program wysyła raport z artykułami poniżej minimum zgodnie z określonym harmonogramem, tak aby zdążyć uzupełnić artykuły zanim ich stan spadnie do zera.

Podczas świadczenia usługi dla Twojej organizacji zapas w maszynach utrzymywany jest w całości przez nas – Centrum BHP WPP DOZAMEL. Nasz serwis dba o odpowiednie stany zapasów oraz systematyczne uzupełnianie automatów BHP. Dzięki takiemu podejściu – korzystasz z maszyn i nie przejmujesz się dodatkową obsługą zapasów magazynowych, jednocześnie masz wszystko pod kontrolą! Co więcej – płacisz tylko za rzeczy pobrane z maszyny, czyli za niezbędne minimum potrzebne dla Twojej działalności. 

DOZAMEL G-BOX to rozwiązanie programistyczne do zarządzania wszystkimi artykułami, które wymagają kontrolowanej dystrybucji (SOI), podwyższonego nadzoru (urządzenie o wysokiej wartości), sprawnego monitoringu (numer seryjny/partia, data przydatności do użytku), niezawodnego zarządzania zapasami, aby unikać przestojów produkcji (narzędzia tnące). Dzięki prostej instalacji, oprogramowanie DOZMEL G-BOX ułatwia życie, umożliwiając jednocześnie zapewnienie niezawodności zapasów i uzyskanie oszczędności. Funkcjonalność naszych automatów BHP w łatwy sposób możesz rozszerzyć o inne funkcje np. zarządzanie wyposażeniem. Bądź o krok do przodu i inwestuj mądrze!

Zarządzanie sprzętem współdzielonym (przenośny sprzęt elektryczny, oprzyrządowanie, terminale mobilne, tablety dotykowe, PC, okulary HoloLens, smartfony itp.) to jedna z możliwości oferowanych przez oprogramowanie do zarządzania G-BOX. Klient dysponuje przez cały czas informacją, kto i kiedy wypożyczył sprzęt, w jakim stanie był sprzęt (nowy, zużyty, niesprawny itp.). Istnieje także możliwość zablokowania artykułu po upływie terminu przydatności do użytku / terminu wzorcowania: klient otrzymuje stosowne powiadomienie pocztą e-mail.

Oprogramowanie G-BOX umożliwia zarządzanie częściami serwisowymi, zapewniając identyfikowalność przydziałów. Dostępne są również funkcje uzupełniania brakujących części lub części, których zapas jest na poziomie minimalnym. W ten sposób klient unika przerw w produkcji, poprawiając jednocześnie utrzymanie stanu eksploatacyjnego sprzętu.

Moduł administracyjny automatu BHP DOZAMEL G-BOX umożliwia zapoznawanie się z przesunięciami w dystrybutorze w czasie rzeczywistym lub na podstawie automatycznej wysyłki pocztą e-mail analiz potrzebnych klientowi. Oprogramowanie oferuje także możliwość tworzenia własnych analiz. Zebrane dane umożliwią uzyskanie pełnego nadzoru, jak i zracjonalizowanie zapotrzebowania.

Dodatkowo automaty BHP DOZAMEL G-BOX wyposażamy w autorskie, dedykowane narzędzia analityczne, które cechuje możliwość wysokiego dostosowania do wymagań klienta. Od dziś zobaczysz wartość pobrań i kosztów na dedykowanych dashboardach w formie czytelnych wykresów umożliwiających błyskawiczną analizę oraz szybką reakcję w przypadku działań lub zachowań niestandardowych. 

Dzięki interfejsowi administratora, klient ma możliwość konfigurowania całkowicie niezależnie różnych parametrów automatu BHP: dostęp do maszyny przez użytkownika lub grupę użytkowników, zmiana kart artykułów, rekonfiguracja przegródek, ograniczenia i racjonowania niektórych artykułów itp. To zapewnia elastyczność i prostotę użytkowania.

Zaawansowana analityka automatów BHP – DOZAMEL G-BOX

Panel analityczny

Automaty BHP DOZAMEL G-BOX są zintegrowane z narzędziem analitycznym. Dzięki niemy możemy przygotować indywidualne dashboardy do prezentacji danych, które w przejrzysty i estetyczny sposób przedstawią dane z maszyn dystrybucyjnych.

Zastosowana technologia „Data Drill-Down” umożliwia także analizę „od ogółu – do szczegółu„, dzięki temu użytkownik ma możliwość zagłębienia się w szczegółowe dane od widoku ogólnych kosztów powstających na podległych mu fabrykach, fabryce, oddziałach, działach, wydziałach aż do poszczególnych transakcji wykonywanych przez konkretnych pracowników. Narzędzie to daje również możliwość podjęcia szybkiej reakcji w momencie wykrycia niestandardowych odchyleń w zużyciu materiałów. Dzięki temu jesteś w stanie dokładnie prześledzić przepływ produktów, grup towarowych i z łatwością określić miejsca powstawania kosztów. 

Zastosowanie automatów BHP DOZAMEL G-BOX ma znaczny wpływ na optymalizację i obniżenie kosztów, upraszcza proces zaopatrzenia, a jednocześnie gwarantuje przejrzystość każdej transakcji i kosztu z nią związanego. 

Atuty techniczne automatów BHP DOZAMEL G-BOX

Maszyny dystrybucyjne DOZAMEL G-BOX wraz z oprogramowaniem do zarządzania została zaprojektowana, wyprodukowana, zamontowana w Polsce. Dzięki uczestnictwu naszego serwisu w każdym etapie produkcji i instalacji jesteśmy w stanie proponować wysokiej jakości usługi i serwis.

Bęben dystrybutora DOZAMEL G-BOX może składać się z 5, 7 lub 13 poziomów. Na każdym poziomie, system ruchomych przegród pozwala na zmianę szerokości lokalizacji, co umożliwia składowanie artykułów o różnych gabarytach.

Klapki otwierane ręcznie umożliwiają w pełni bezpieczne korzystanie z dystrybutora. Wykończenie ze stali nierdzewnej lub aluminium podkreślają przemysłowy charakter urządzenia.

Moduł szafkowy składa się z 3 lub 5 kolumn szafek, każda kolumna może zawierać od 1 do 12 szafek. Zamki elektryczne, w które wyposażone są drzwi, umożliwiają ich automatyczne otwarcie. Możliwa inna konfiguracja na życzenie klienta.

Biuro projektowe pozostaje otwarte na potrzeby klienta, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju nietypowe wyposażenie lub konfigurację dystrybutora LockerBox.

Oprogramowanie G-BOX to rozwiązanie oparte na aplikacjach webowych, które umożliwia sterowanie dystrybutorami z gamy G-BOX oraz zarządzanie nimi. Nieustannie jest rozwijane i dostosowywane do wymagań klientów na całym świecie.

Ekran dotykowy umożliwia intuicyjny dostęp do różnych menu wyboru artykułów. Zaawansowane parametry oprogramowania są owocem wieloletniego doświadczenia, nabytego przy realizacji projektów dla przemysłu.

Dzięki spawanej konstrukcji mechanicznej maszyny DOZAMEL G-BOX są najbardziej trwałymi dystrybutorami na rynku. Rama nośna jest zintegrowana z konstrukcją, co ułatwia przemieszczanie urządzenia przy użyciu wózka paletowego lub widłowego.

Prosty i jednocześnie solidny projekt automatycznego dystrybutora DOZAMEL G-BOX umożliwia osiągnięcie wskaźnika dostępności powyżej 99%. Serwis, a także hotline ds. mechanicznych / informatycznych pozostają do dyspozycji klienta przez cały okres eksploatacji dystrybutora.

W przypadku wystąpienia awarii lub zaniku zasilania, klucz serwisowy umożliwia dostęp do dystrybutora i pobrania artykułów w trybie manualnym.

Wysokiej jakości farba proszkowa zapewnia wyższą wytrzymałość na uderzenia. Takie wykończenie pozwala poprawić utrzymanie dystrybutora w dobrym stanie eksploatacyjnym. Możliwość wyboru koloru z palety RAL oraz/lub wykonania dedykowanego brandingu dla klienta.

Ukośny daszek zapobiega składowaniu niepożądanych elementów na automacie, aby uniknąć wszelkiego ryzyka związanego z upadkiem przedmiotu lub zalaniem maszyny cieczą.

Łatwe w użyciu, proste w instalacji,
efektywne w eksploatacji!

Możesz spać spokojnie, wiedząc że nasza wiedza, innowacyjne rozwiązania i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!