DZIAŁ HANDLOWY
 • Fabryczna 10/C3
  53-609 Wrocław

 • +48.71.35.65.055
  +48.71.35.65.063

 • Pon – Pt . 8.00 – 16.00

SALON SPRZEDAŻY
 • Fabryczna 10/C3
  53-609 Wrocław, PL

 • +48.71.35.65.655

 • bhp@wpp.wroc.pl

 • Pon – Pt . 8.00 – 16.00

MASZYNY DYSTRYBUCYJNE
 • Fabryczna 10/C3
  53-609 Wrocław, PL

 • +48.71.35.65.886

 • +48.661.947.773

 • Pon – Pt . 7.00 – 15.00

Porozmawiaj z nami – jesteśmy, aby Ci pomóc!

Formularz kontaktowy

UWAGA: Administratorem danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@dozamel.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji, dotyczącej w szczególności: zapytań, składania ofert, zamówień, wykonywania zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Uzasadniony interes administratora polega na zapewnieniu sprawnego wykonywania zawartych umów i funkcjonowania Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w szczególności dostawcom usług informatycznych, prawnych, doradczych, pocztowych, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (np. na wniosek sądu, policji). Dane będą przetwarzane przez okres współpracy, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub upływu obowiązku przechowywania, wynikającego z przepisu prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu i usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo pod adresem www.dozamel.pl w zakładce: Nasza Firma/Dane Osobowe.

Nasz zespół handlowy jest do Twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami a przedstawimy Ci ofertę szytą na mirę!

Janusz Piskorski
Janusz Piskorski
Wiesław Czerwiński
Wiesław Czerwiński
Iwona Kwiatkowska
Iwona Kwiatkowska
Justyna Mieszała
Justyna Mieszała
Tomasz Welk
Tomasz Welk
 • Kierownik Centrum BHP WPP

 • Manager of SCM and Vending Machines Business Development

 • +48.661.947.773

 • +48.71.35.65.886

Jarosław Stachowicz
Jarosław Stachowicz