RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST

ZOBACZ W SKLEPIE

Miliardy ludzi na całym świecie korzystają ze środków chemicznych i rozpuszczalników o właściwościach ściernych. W czasopiśmie Environmental Science & Technology, znajdziemy informację, że na świecie istnieje ponad 350 000 substancji i mieszanin chemicznych zarejestrowanych do produkcji i użytku w celach komercyjnych. Pracownicy, którzy mają kontakt ze środkami chemicznymi, substancjami niebezpiecznymi i gazami, a nawet zwykłymi środkami czyszczącymi, narażają swoje ręce na niebezpieczeństwo.

Choć urazy wynikające z kontaktu z substancjami chemicznymi występują częściej w zawodach związanych z produkcją środków chemicznych, zdarzają się one również w innych branżach wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo, malarstwo, budownictwo, opieka zdrowotna, magazynowanie, transport, rolnictwo, spawalnictwo czy przemysł naftowy i gazowy.

OKOLICZNOŚCI WYSTĘPOWANIA URAZÓW CHEMICZNYCH

Do niektórych urazów dochodzi w wyniku niezamierzonego, długotrwałego narażenia pracowników na działanie pozornie nieszkodliwych roztworów lub gazów.

Dzieje się tak dlatego, że zagrożenia chemiczne nie ograniczają się do oddziaływań powierzchniowych. Ich wyeliminowanie wymaga odpowiedniej uwagi, aktualnej wiedzy oraz właściwych środków ochronnych. Firma SHOWA połączyła niezrównaną wiedzę w dziedzinie chemii i materiałów chemoodpornych z najnowocześniejszymi procesami produkcji rękawic, tworząc kompleksową i wyczerpującą platformę dotyczącą ochrony chemicznej. Celem firmy SHOWA jest dostarczenie klientom wiedzy oraz narzędzi pozwalających dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów w kwestii ochrony chemicznej rąk.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY URAZÓW CHEMICZNYCH

Brak korzystania
z rękawic ochronnych
w trakcie pracy.

Niezgodność materiału
rękawic z używaną
substancją chemiczną.

Zbyt długie noszenie
rękawic, skutkujące
przenikaniem substancji.

Miejscowe zużycie
rękawic w wyniku
tarcia i degradacji

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W MIEJSCU PRACY

157,000

odrębnych substancji chemicznych uwzględnionych w wykazach i opatrzonych numerami CAS według najbardziej wyczerpującego spisu światowego na dzień dzisiejszy.

120,000

substancji, których nie da się zidentyfikować w sposób rozstrzygający.

75,000

mieszanin, polimerów i substancji o nieznanym lub zmiennym składzie.

Poszczególne substancje chemiczne, mieszaniny, polimery oraz inne substancje oznaczono numerami CAS.

KTO FAKTYCZNIE PŁACI ZA URAZY CHEMICZNE?

Urazy chemiczne są kosztowne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Opłaty związane z leczeniem, obsługą prawną oraz grzywny to zaledwie koszty pieniężne ponoszone przez firmy w związku z niezapewnieniem właściwej ochrony rąk w sytuacjach, w których można było uniknąć urazu. Nie zapominajmy jednak o dniach wolnych, w trakcie których pracownik nie jest w stanie pracować, skróceniu czasu produkcji oraz poważnych powikłaniach, z jakimi będą borykać się pracownicy, którzy doznali urazu chemicznego.

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY DEGRADACJĄ A PRZENIKANIEM?

Specjaliści BHP, którzy dobierają rękawice chemoodporne, muszą przyjrzeć się właściwościom różnych rękawic związanym z degradacją i przenikaniem. Wielu producentów rękawic ochronnych udostępnia wyłącznie dane na temat degradacji rękawic, jednak degradacja i przenikanie to dwa odrębne terminy, a różnica między nimi jest niezwykle istotna.

DEGRADACJA:
oznaki degradacji pod wpływem działania substancji chemicznej są wyraźnie widoczne. Substancja chemiczna atakuje materiał rękawicy, na którym zaczynają się pojawiać oznaki przetarcia i dziury. W takim przypadku oparzenia lub urazy prawdopodobnie pojawią się na skórze w ciągu kilku godzin.

PRZENIKANIE:
oznaki degradacji pod wpływem działania substancji chemicznej są wyraźnie widoczne. Substancja chemiczna atakuje materiał rękawicy, na którym zaczynają się pojawiać oznaki przetarcia i dziury. W takim przypadku oparzenia lub urazy prawdopodobnie pojawią się na skórze w ciągu kilku godzin.

PLATFORMA CHEMREST TRZY FILARY OCHRONY

EDUKACJA

  • Aktualne informacje, specjalistyczne porady i narzędzia pomagają klientom w doborze właściwych rękawic i unikaniu urazów.
  • Katalog rękawic ochronnych uwzględniający dane dotyczące przenikania z możliwością wyszukiwania według rękawicy lub numeru CAS oraz wsparcie.
  • Szkolenia techniczne w zakresie ochrony dłoni przed działaniem substancji chemicznych dla pracowników w trybie stacjonarnym i online.

OCENA

  • Oceny przeprowadzane w miejscu pracy przez naszych specjalistów w dziedzinie rękawic w celu rozpoznania konkretnych potrzeb klienta.
  • Niestandardowe badanie aktualnie używanych rękawic w środowiskach chemicznych, jakie mogą występować.
  • Korzystanie z usług naszego wewnętrznego laboratorium chemicznego, w którym poszczególne materiały można przebadać w kontrolowanych warunkach w celu zapewnienia indywidualnego doradztwa w zakresie ochrony rąk i oszczędności kosztów.

WYPOSAŻENIE

  • Zalecenia dotyczące najbardziej odpowiednich i wydajnych rękawic oparte na rzeczywistych, bezstronnych danych dotyczących charakterystyki chemicznej i zastosowań klientów.
  • Kompleksowa seria produktów CHEMREST, którą można stosować na wszystkich odpowiednich rynkach oraz w każdej branży i zastosowaniu.
  • Każda rękawica jest dostępna w różnych rozmiarach, długościach i grubościach, dodatkowo zwiększając możliwość personalizacji.

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST CS700
Cat III, EN 388:2016 3132A, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X1XXXX

Dzięki technologii antypoślizgowej rękawice CS700 bezpieczne dla żywności zapewniają przyczepność w lodzie i zwiększoną wrażliwość dotykową. Podwójnie zanurzona powłoka nitrylowa zapewnia ochronę chemiczną i zapewnia, że rękawice są bardzo trwałe, aby chronić użytkownika przed szkodliwymi substancjami. Połączenie bezszwowej wyściółki z naturalnym wzorem bez lateksu jest przyjazne dla skóry.

KORZYŚCI

 • Antypoślizgowa powierzchnia chwytna
 • Odporne na działanie substancji chemicznych
 • Olejoodporne
 • Bezszwowe
 • Duża wytrzymałość
 • Natural rubber latex-free

DŁUGOŚĆ
300mm

GRUBOŚĆ
1.16mm

ROZMIARY
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR
Niebieski

MATERIAŁ
Poliester
Bezszwowe

POWŁOKA
Nitryl
Pianka nitrylowa

Film
SKLEP
Film
SKLEP

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST CS701
Cat III, EN 388:2016 3132A, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X1XXXX

Bezpieczne dla żywności rękawice CS701 zostały zaprojektowane z myślą o precyzji. Antypoślizgowa, chropowata powierzchnia zapewnia użytkownikowi przyczepność na lodzie i optymalną wydajność. Podwójna powłoka nitrylowa zapewnia również ochronę chemiczną i trwałość, aby zapewnić bezpieczeństwo przed niebezpiecznymi substancjami. Bezszwowa wyściółka i naturalny skład bez lateksu są przyjazne dla skóry i zapewniają wygodę podczas długotrwałego noszenia.

KORZYŚCI

 • Antypoślizgowa powierzchnia chwytna
 • Odporne na działanie substancji chemicznych
 • Olejoodporne
 • Bezszwowe
 • Duża wytrzymałość
 • Ochrona przedramion
 • Natural rubber latex-free

DŁUGOŚĆ
350mm

GRUBOŚĆ
1.16mm

ROZMIARY
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR
Niebieski

MATERIAŁ
Poliester
Bezszwowe

POWŁOKA
Nitryl
Pianka nitrylowa

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST CS710
Cat III, EN 388:2016 4122A, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X1XXXX

Nadaj priorytet wygodzie i bezpieczeństwu użytkownika dzięki rękawicom odpornym na chemikalia CS710. Podwójna powłoka nitrylowa zapewnia solidną trwałość, a bezszwowa wyściółka i naturalna kompozycja bez lateksu zapewniają komfort podczas długich okresów noszenia. Lepsza przyczepność dzięki powłoce dłoni ze spienionego nitrylu zapewnia dodatkową przyczepność, nawet w zaolejonym lub śliskim otoczeniu.

KORZYŚCI

 • Odporne na działanie substancji chemicznych
 • Olejoodporne
 • Bezszwowe
 • Doskonały chwyt
 • Duża wytrzymałość
 • Natural rubber latex-free

DŁUGOŚĆ
300mm

GRUBOŚĆ
1.47mm

ROZMIARY
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR
Niebieski

TECHNOLOGIĘ
Chemical Technology

MATERIAŁ
Poliester
Bezszwowe

POWŁOKA
Nitryl
Pianka nitrylowa

Film
SKLEP
Film
SKLEP

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST CS711
Cat III, EN 388:2016 4122A, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X1XXXX

Odporne na chemikalia rękawice CS711 zapewniają lepszą przyczepność, wygodę i bezpieczeństwo. Ochrona przedramienia i materiał nitrylowy zapobiegają przedostawaniu się oleju i kurzu do rękawicy. Bezszwowa wyściółka i naturalny materiał bez lateksu zapewniają komfort i zmniejszają podrażnienia. Nawet w zaolejonym lub mokrym środowisku, powłoka dłoni ze spienionego nitrylu zapewnia użytkownikowi wyczuwalną precyzję i ochronę.

KORZYŚCI

 • Odporne na działanie substancji chemicznych
 • Olejoodporne
 • Doskonały chwyt
 • Bezszwowe
 • Duża wytrzymałość
 • Ochrona przedramion
 • Natural rubber latex-free

DŁUGOŚĆ
350mm

GRUBOŚĆ
1.47mm

ROZMIARY
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR
Niebieski

TECHNOLOGIĘ
Chemical Technology

MATERIAŁ
Poliester
Bezszwowe

POWŁOKA
Nitryl
Nitryl mikroporowaty

RĘKAWICE CHEMOOCHRONNE SHOWA CHEMREST CS721
Cat III, EN 388:2016 3132A, EN ISO 374-1:2016/Type A JKLMNOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2004 X1XXXX

Odporne na chemikalia rękawice SHOWA CS721 chronią użytkowników przed szkodliwymi substancjami, a wydłużone przedramię zapewnia dodatkową ochronę. Powłoka dłoni z szorstkiego wykończenia z nitrylu zapewnia lepszą przyczepność, a sproszkowana wyściółka odprowadza wilgoć, zapobiegając poślizgnięciu się i niewygodzie. Wytrzymały CS721 chroni również przed olejem i kurzem, zapewniając optymalną precyzję w dotyku.

KORZYŚCI

 • Bezszwowe
 • Zwiększona zręczność
 • Olejoodporne
 • Odporne na działanie substancji chemicznych
 • Ochrona przedramion
 • Antypoślizgowa powierzchnia chwytna
 • Duża wytrzymałość

DŁUGOŚĆ
350mm

GRUBOŚĆ
1.23mm

ROZMIARY
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

KOLOR
Niebieski

MATERIAŁ
Poliester
Bezszwowe

POWŁOKA
Nitryl

Film
SKLEP

Jesteś zainteresowany tymi produktami?

ZADZWOŃ
NAPISZ

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!