ISO 13506:2008

Manekin Test ISO 13506

Ta metoda badania pozwala na ogólne określenie parametrów odzieży ochronnej lub jej składników przeznaczonych do pracy w krótkotrwałym zagrożeniu
uderzeniem ognia.

W ramach normy EN ISO 11612 dostępny jest opcjonalny test umożliwiający przewidywanie obrażeń po oparzeniu przy użyciu oprzyrządowanego manekina zgodnego z metoda badania ISO13506. Jest on naturalnej wielkości i posiada czujniki gorąca. Testowanie na manekinie tworzy realistyczna symulacje sytuacji pożaru błyskowego i analizuje reakcje czujników ciepła manekina w celu przewidzenia potencjalnego uszkodzenia tkanek użytkownika odzieży przemysłowej.

Skutki ekspozycji na płomień zależą nie tylko od podstawowych właściwości ochronnych tkaniny, ale również od czynników  takich, jak jakość dopasowania odzieży oraz obecność szczelin powietrznych miedzy różnymi warstwami odzieży. Obecność bielizny ma również znaczący wpływ na ochronę.

Testy przeprowadza się, wystawiając całkowicie ubrany manekin na działanie płomienia przez co najmniej cztery sekundy. Manekin jest wyposażony w co najmniej 100 czujników umieszczonych na całym korpusie, ramionach, nogach i głowie. Zadaniem czujników jest zmierzenie zmian temperatury na powierzchni ubranego manekina w celu odtworzenia szybkości, z jaka ludzka skóra pochłonie energie. 

Energia cieplna pochłaniana przez czujniki jest rejestrowana przez oprogramowanie komputerowe manekina, a dane są zwykle gromadzone do 120 sekund po zapaleniu. Z zebranych informacji sporządzany jest raport pokazujący „mapę ciała” i wskazujący na przewidywane części ciała bez oparzeń, oparzenia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia.

W normie ISO13506 nie ma kryteriów „Przechodzi” lub „Nie przechodzi”. Jedna z najbardziej przydatnych funkcji testów na manekinie jest umożliwienie porównywania rożnej odzieży bezpośrednio ze sobą w identycznych warunkach. Można dokonać porównania miedzy rożnymi rodzajami tkanin odzieżowych, sposobami projektowania, konstrukcji, wykończenia itp.

Celem tych porównań jest poprawa poziomu ochrony i stwierdzenie w jaki sposób różne typy i mieszanki materiałów oraz warstw lub bielizny zachowują się w
tym samym środowisku.

Przykładowe badania odzieży ochronnej marki PORTWEST.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!