IEC 61482-2:2018
Odzież chroniąca przed zagrożeniami termicznymi łuku elektrycznego

Nowa zaktualizowana wersja IEC 61482-2: 2018 ma nowy symbol, który zastąpi symbol 2009.

ELIM (Incident Energy Limit) to nowa wartość, która została dodana do zaktualizowanej wersji normy IEC 61482-1-1, metoda otwartego łuku. Ta wartość jest najwyższą padająca energia cieplna, na która odzież może być narażona bez narażenia użytkownika na oparzenia drugiego stopnia lub tworzenie się otworów w tkaninie. Im wyższa wartość kaloryczna odzieży lub tkaniny, tym większa ochrona dla użytkownika.

APC 1 i APC 2 (APC = Klasa ochrony przed łukiem) zastapia Klase 1 oraz Klase 2 w zaktualizowanej normie IEC 61482-1-2, Test w komorze probierczej. Wartości natężenia prądu pozostaną jednak takie same: APC1 odpowiada obecnemu 4kA, natomiast APC 2 obecnemu 7 kA.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!