IEC 61482-2:2009
Odzież ochronna chroniąca przed działaniem łuku elektrycznego

Niniejsza norma określa wymagania i metody badan mające zastosowanie do materiałów i odzieży chroniących przed skutkami termicznymi łuku elektrycznego.
Łuk elektryczny jest ciągłym wyładowaniem elektrycznym wysokiego prądu miedzy przewodami generującym bardzo jasne światło i intensywne ciepło. Opracowano dwie międzynarodowe metody testowe, aby dostarczyć informacji na temat odporności odzieży na efekty termiczne łuków elektrycznych. 
Każda metoda daje rożne informacje. Aby w pełni spełnić wymagania normy, należy przeprowadzić jeden lub oba testy.

Metoda testu pudełkowego IEC 61482-1-2
Tkanina / odziez jest wystawiona na działanie łuku elektrycznego zamknięta w określonym pudełku z określonym układem elektrod na 0,5 sekundy. Klasa 1 to prąd 4kA, łuk klasy 2 to prąd 7 kA. Warunki testowe dla klasy 1 i 2 przedstawiają typowe warunki ekspozycji dla prądu zwarciowego odpowiednio 4 kA i 7 kA.

Metoda otwartego łuku IEC 61482-1-1.
Ta metoda testowa ma na celu ustalenie ATPV (Arc Thermal Performance Value) lub Ebt (Energy Breakopen Threshold) tkaniny.

ATPV to ilosc energii potrzebna do spowodowania poparzenia drugiego stopnia przez materiał (prawdopodobieństwo 50%). Ebt to ilość energii, przy której materiał pęka (prawdopodobieństwo 50%). Jest to zazwyczaj górna granica termiczna tkaniny, w której włókna są uszkodzone, a materiał traci wytrzymałość mechaniczna.

Zarówno ATPV, jak i Ebt są wyrażone w kaloriach na cm2. EN 61482-1-1 testuje tkaninę z łukiem 8 kA dla rożnych czasów trwania zdarzenia. Zakłada się, że pracownicy są bezpieczni, jeżeli ich ochrona przed łukiem przekracza energie padającego łuku elektrycznego obliczona w najgorszym przypadku oceny ryzyka.

Odzież możne być ułożona warstwowo, aby uzyskać wyższa ogólna ocenę ATPV lub Ebt. Na przykład warstwa przy ciele możne osiągnąć Ebt 4,3 Cal / m2, a zewnętrzny kombinezon możne osiągnąć ATPV 13,6 Cal / cm2. Jednak kombinacja ocen ATPV / Ebt będzie większa niż suma dwóch pojedynczych warstw, ponieważ szczelina powietrzna miedzy dwiema warstwami zapewnia użytkownikowi dodatkowa ochronę.

Innym parametrem mierzonym podczas testu łuku otwartego jest wartość HAF (współczynnik tłumienia ciepła) – opisuje to ilość ciepła zablokowanego przez
tkaninę.

ASTM F1959 / F1959M-14 TEST TYLKO TKANINY.
Ta metoda testowa jest taka sama jak opisana powyżej w normie EN 61482-1-1. Wstępna obróbka może jednak różnić się.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!