EN ISO 14116:2015
Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Materiały i zestawy materiałów

Ta norma określa wymagania odnośnie ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia w materiałach i zestawach materiałów oraz w odzieży ochronnej w celu zmniejszenia możliwości zapalenia się tej odzieży i stworzenia zagrożenia dla użytkownika.

Norma określa również dodatkowe wymagania dla tej odzieży. Odzież ochronna zgodna z ta norma ma na celu ochronę pracowników przed sporadycznym i krótkotrwałym kontaktem z małymi płomieniami zapalającymi w okolicznościach, w których nie występuje znaczące zagrożenie płomieniem i bez obecności innego rodzaju gorąca.

EN ISO 14116 ma trzy różne kategorie rozprzestrzeniania się płomienia, indeksy 1, 2 i 3, jak wyszczególniono w poniższej tabeli:

 

SPIS WYMAGANIA
1 Nie rozprzestrzenia płomienia
Bez płonących cząstek
Brak łuny rozprzestrzeniającej
2 Nie rozprzestrzenia płomienia
Bez płonących cząstek
Brak łuny rozprzestrzeniającej
Brak otworów
3 Nie rozprzestrzenia płomienia
Bez płonących cząstek
Brak łuny rozprzestrzeniającej
Brak otworów
Po odjęciu ognia tkanina nie możne plunąć dłużnej niż 2 sekundy 

 

Uwaga:
Odzież z indeksem 1 nie powinna być noszona bezpośrednio na skórze. Musi być noszona na odzieży 2 lub 3 indeksu.
Indeks 2 lub 3 oznacza, ze ubrania można nosić na skórze.
Testy należny przeprowadzać na wstępnie przygotowanych elementach zgodnie z etykieta producenta.

Wymagane badania:
• Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
• Wytrzymałość na rozciąganie
• Wytrzymałość na rozdarcie
• Wytrzymałość szwów

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!