EN ISO 11611:2015
Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych

Ta norma międzynarodowa określa minimalne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badania dla odzieży używanej do prac spawalniczych i pokrewnych z wyłączeniem ochrony rak. Odzież podzielono na 2 klasy.

Klasa 1 obejmuje odzież chroniąca przed mniej niebezpiecznymi poziomami odprysków i promieniowania cieplnego.
Klasa 2 obejmuje odzież do pracy w bardziej niebezpiecznych warunkach spawania powodującego duże odpryski i promieniowanie cieplne.

EN ISO 11611 wymaga aby odzież dokładnie zakrywała tułów, szyje, ramiona i nogi użytkownika. Ponadto określa liczne inne zastrzeżenia odnośnie kroju
zapobiegające pozostawaniu stopionych cząstek na odzieży. Badanie rozpoczyna się od opisów na etykiecie dostarczonej przez producenta. Następnie badane są następujące parametry:

  • Wytrzymałość na rozciąganie min. 400N
  • Wytrzymałość na rozerwanie min. 15N dla klasy 1 oraz 20N dla klasy 2.
  • Wytrzymałość szwów
  • Stabilność rozmiarowa 
  • Siła rozrywająca
  • Promieniowanie cieplne
  • Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia (A1 + A2) *
  • Stopione krople 
  • Przenoszenie ciepła (promieniowanie) 
  • Opór elektryczny

 

* Ten test należny przeprowadzić na tkaninie i szwach.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!