EN 510

PN-EN 510:2020 – Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części

W dokumencie określono wymagania dotyczące projektowania ochronnych wyrobów odzieżowych, zmniejszających zagrożenie zaczepienia lub wciągnięcia przez ruchome części, gdy użytkownik pracuje przy niebezpiecznych ruchomych maszynach lub urządzeniach lub w ich pobliżu. Dokument uzupełnia wymagania ogólne określone w EN ISO 13688. Niniejszy dokument nie obejmuje odzieży chroniącej przed urazami wywołanymi przez specjalne ruchome części maszyn, dla których istnieją określone normy, np. odzież ochronna dla użytkownika pilarek łańcuchowych (EN ISO 11393).

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!