EN 1149-5:2018
Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5 – Wymagania odnośnie materiałów

Niniejsza norma określa właściwości materiałów i rozwiązania dla odzieży ochronnej rozpraszającej elektryczność statyczną. Odzież stosowana jest jako część całego systemu uziemień, aby uniknąć zapalającego iskrzenia. Nie ma zastosowania w atmosferach bogatych w tlen. Norma nie ma zastosowania do ochrony przed napięciem sieciowym.

EN 1149 składa się z następujących części:

  • EN 1149-1: Metoda badania do pomiaru oporności powierzchniowej.
  • EN 1149-2: Metoda badania pomiaru rezystancji elektrycznej przez materiał (opór pionowy)
  • EN 1149-3: Metody badan do pomiaru zaniku ładunku
  • EN 1149-4: Test odzieży (w trakcie opracowywania)
  • EN 1149-5: Wydajność materiału i wymagania projektowe.

Ochronna odzież rozpraszająca elektrostatycznie musi być w stanie trwale pokrywać wszystkie niezgodne materiały podczas normalnego użytkowania. Części przewodzące (zamki błyskawiczne, guziki itp.) są dozwolone pod warunkiem, ze są one przykryte najbardziej zewnętrznym materiałem podczas użytkowania.

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!