RĘKAWICE OCHRONNE

rękawice ochronne

REKAWICE OCHRONNE: WYMAGANIA OGÓLNE

Rękawice ochronne należą do najpowszechniej i najchętniej stosowanych ochron osobistych. Dłonie podczas pracy bardzo często są najbardziej narażone na działania różnych mniej lub bardziej szkodliwych czynników.

EN 420 2003 + A1: 2009

Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy rękawic ochronnych, instrukcje czyszczenia, właściwości elektrostatyczne, rozmiary, chwytność, wchłanianie i przepuszczanie pary wodnej oraz oznakowanie i informacje.

Rękawice ochronne można podzielić na:

  • chroniące przed czynnikami chemicznymi
  • chroniące przed czynnikami biologicznymi
  • chroniące przed czynnikami mechanicznymi
  • chroniące przed czynnikami termicznymi 
  • elektroizolacyjne
  • przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
  • antywibracyjne

 

Rozmiary rękawic roboczych

Rozmiary rękawic zostały znormalizowane przez PN-EN 420+A1:2010 Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań. Norma ta jest często stosowana również w oznakowaniu rozmiarów zwykłych rękawiczek.

Rozmiar rękawicy Obwód dłoni
[mm]
Długość dłoni
[mm]
Minimalna długość rękawicy
[mm]
6 152 160 220
7 178 171 230
8 203 182 240
9 229 192 250
10 254 204 270
11 279 215 280

Przykładowe produkty