Loading...
Artykuły2019-06-24T06:17:39+00:00

Czy masz projekt bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Twoich pracowników, w którym możemy pomóc?

Norma: ISO 13506:2008

ISO 13506:2008 Manekin Test ISO 13506 Ta metoda badania pozwala na ogólne określenie parametrów odzieży ochronnej lub jej składników przeznaczonych do pracy w krótkotrwałym zagrożeniu uderzeniem ognia. W ramach normy EN ISO 11612 dostępny jest opcjonalny test

By |Normy|

Norma: EN 13356

EN 13356 - Akcesoria ostrzegawcze do użytku niezawodowego Norma ta określa wymagania wydajności optycznej dla akcesoriów, które maja być użyte, dołączone lub przenoszone przez ludzi i przeznaczone do użytku niezawodowego. Widoczność akcesoriów spełniających te normę jest przeznaczona

By |Normy|

Norma: ISO 13688

ISO 13688 - ODZIEŻ OCHRONNA - WYMAGANIA OGÓLNE W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania, dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz

By |Normy|

Norma: EN 1150

EN 1150 PN-EN 1150:2001 - Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego Określono użytkowe wymagania optyczne dla odzieży o wysokich parametrach widzialności, przeznaczonej do noszenia przez dorosłych i młodzież w warunkach pozazawodowych. Tego typu

By |Normy|

RYZYKO POD KONTROLĄ

Nasza wiedza i zdobyte kompetencje zapewnią Twoim pracownikom bezpieczne miejsca pracy.

Zajmie Ci to tylko kilka sekund!

Przejdź do góry